Vrijwillig molenmaker Jan de Vries ontvangt koninklijke onderscheiding tijdens opening Korenmolen De Regt

Vrijwilliger molenaar Jan de Vries, die vele duizenden uren vrijwilligerswerk heeft verricht aan fase 1 van de restauratie en het maken van de kap van de molen kreeg uit handen van Burgemeester Dirk v.d. Borg en Commissaris van de Koning Jaap Smit een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

20140509_155819

Jan heeft jarenlang een opzichtersfunctie op vrijwillige basis verzorgd tijdens de restauratie van de molen. Daarnaast verzorgde hij het aansturen van vrijwilligers en heeft door zijn werkzaamheden op vrijwillige basis gezorgd voor een besparing van zo’n 1,5 ton op de restauratiekosten.

20140509_161722

Hij is initiator, een stimulator een een groot vakman! Zo prees Burgemeester Dirk van der Borg de decorandus tijdens het opspelden van de versierselen. Jan de Vries heeft het belangrijkste deel van de kap van de molen gemaakt samen met andere vrijwilligers die door hem werden aangestuurd. Slechts enkele onderdelen zijn uitbesteed aan derden. De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben beziggehouden met de restauratie van Korenmolen De Regt. “Molen De Regt is de trots van Molenwaard” zei hij tijdens de officiële opening.