Techniek

Onderstaand een tekening met technische details van Korenmolen De Regt zoals hij omstreeks 1945 moet zijn geweest voor het uitslopen en veranderen van een deel van het binnenwerk van de molen. (Tekening: Bas Koster van Molenwereld)

Werking van een korenmolen
Werking van een korenmolen

 

Tekening van Bas Koster, Molenwereld