Contact

Adressen:

Bezoekadres Korenmolen De Regt
Lekdijk 415
2957 VB Nieuw-Lekkerland
Website: www.korenmolenderegt.nl

Stichting Herstel Korenmolen De Regt
Lekdijk 414
2957 VB Nieuw-Lekkerland
Tel: 0184-686719
E-mail: info@korenmolenderegt.nl
Website: www.korenmolenderegt.nl
Kvknr:23089438

Stichting Vrienden van Korenmolen De Regt
Baardmannetje17
2957 NA Nieuw-Lekkerland
Tel: 0184-686719
E-mail: vriendenvan@korenmolenderegt.nl
Website: www.korenmolenderegt.nl
Bankreknr: NL56RABO036.17.72.963
Kvknr:57457018

Giften:

Iedere gift is welkom en voor u 125% aftrekbaar van de belasting omdat wij een door de belastingdienst erkende Culturele ANBI-status hebben.   U kunt voor € 15,- per jaar “vriend” worden van Korenmolen De Regt en zo uw steentje bijdragen aan de exploitatie en het onderhoud van de molen. (zie onder de knop “Steun”)  Natuurlijk is ook uw eenmalige gift van harte welkom!

U kunt uw bijdrage  overmaken naar:
Stichting Vrienden van Korenmolen De Regt
Bankrek nr: NL56RABO036.17.72.963
Te Nieuw-Lekkerland
Ovv “gift Korenmolen De Regt”

Wilt u graag meer weten over de Korenmolen De Regt of wilt u zich opgeven als vriend, vrijwilliger of sponsor dan kunt u contact opnemen met de Stichting Vrienden van Korenmolen De Regt door te mailen naar vriendenvan@korenmolenderegt.nl of te bellen naar Ramon Dölle Tel: 0184-686719