Stichting herstel Korenmolen de Regt

Ondersteunend aan onderhoud en restauratie van de Korenmolen zijn er 2 stichtingen, beide met een ANBI status. Hieronder staat alle informatie met betrekking tot ANBI over beide stichtingen en tevens de financiële verantwoording.

1. Stichting Herstel Korenmolen De Regt

De Stichting Korenmolen De Regt is sinds 01-01-2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI, hetgeen betekent dat giften voor 125% aftrekbaar zijn.

Fiscaal/RSIN nummer: 8067.52.348
Kamer van Koophandel nr: 23089438
Bankrekening nr: NL97RABO032.63.32.790
Rijksmonument nummer Molen De Regt: 30537

Secretariaat:
De heer R.H.L.A. Dölle
Lekdijk 414
2957 VB Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 0184-686719
Email      : info@korenmolenderegt.nl
Website:  www.korenmolenderegt.nl

Samenstelling Bestuur:
De heer G. Zandvliet, voorzitter
De heer R.H.L.A. Dölle, secretaris
Mevr. S. Dölle – Dieterich, penningmeester
De heer A. Boer, Bestuurslid
Mevr. A.E.A. Dölle – Suij, bestuurslid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Eventuele gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed of geschonken aan de stichting.

Doelstelling van de stichting:
Het inzamelen van gelden bestemd voor restauratie en onderhoud van de Korenmolen De Regt aan de lekdijk 415 te Nieuw-Lekkerland.
De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. Het vermogen van de stichting zal bestaan uit Subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en een jaarlijkse donatie vanuit de vereniging vrienden van Korenmolen De Regt.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om Korenmolen De Regt met de oude voormalige molenaarswoning onder de betonnen balie en omliggend terrein verder te restaureren en in goede staat te behouden. Daarnaast zorgt de stichting dat de korenmolen en het oude molenaarshuis ‘s zomers iedere zaterdag te bezichtigen is voor publiek. In de Winterperiode is de winkel van de molen iedere zaterdag open.
Voor scholen is een educatieprogramma ontwikkeld dat deels op school en deels in de molen wordt verzorgd. Op nationale molendag wordt een molenmarkt georganiseerd op het terrein naast de molen. Ieder jaar doet de stichting mee aan NL Doet van het oranjefonds om extra vrijwilligers te werven.
De exploitatie van de molen gebeurt door vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen. Eventuele gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed of door de vrijwilliger geschonken aan de stichting.

AVG

In bijgaande documenten vindt u ons beleid t.a.v. de AVG en privacyverklaring vrijwilligers

Beleidsverklaring AVG

Privacyverklaring vrijwilligers

 

Financiële verantwoording

Balans en staat van baten en lasten
Download hier het laatste jaarverslag:

Jaarverslag 2022 Stichting Herstel Korenmolen De Regt

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022 met toelichting op de balans (financieel Jaarverslag)
Download hier het laatste verslag van uitgeoefende activiteiten en toelichting op de balans:

Verslag uitgevoerde activiteiten en toelichting op het financieel jaarverslag met baten en lasten