10-jarig jubileum heropening korenmolen de Regt

11 mei 2024 is de Nationale Molendag, veel molens openen dan de deuren voor bezoek. Zo ook Korenmolen De Regt, en dat is niets bijzonders want De Regt is elke zaterdag open voor publiek.
Wat wel bijzonder is dat deze Molendag bijna samenvalt met het 10-jarig jubileum van Korenmolen De Regt als complete molen. Op vrijdag 9 mei 2014 werd deze molen door de commissaris van de koning Jaap Smit geopend als volledig draaiende en ook meel malende molen.
Op zaterdag 11 mei zal hieraan met een paar kramen op het terrein een feestelijke tint worden geven. En er zullen op het terrein diverse klassieke auto’s worden tentoongesteld.

Ook zullen op deze zaterdag twee nieuwe informatieborden officieel worden onthuld.
Deze twee informatieborden, één buiten op de dijk en één binnen in de ontvangstruimte, heeft de Stichting Herstel Korenmolen De Regt kunnen realiseren met de subsidies die ze hiervoor hebben ontvangen van respectievelijk de Historische Vereniging West Alblasserwaard en het Ooievaarsfonds. De stichting is deze instanties enorm dankbaar voor de bijdrage.

Op 11 mei is de inloop vanaf 10.00 uur. De onthulling van de informatieborden zal rond 11.00 uur plaatsvinden. De klassieke auto’s zijn een kijk waard en zeker ook de nieuwe informatieborden.

Al sinds 1999 is De Stichting Herstel Korenmolen De Regt bezig om van de toen vervallen romp van de molen weer een mooie herstelde maalvaardige molen te maken. Na de opening op 9 mei 2014 is er een andere fase ingetreden. En dat is de fase van exploitatie en instandhouding. Er zijn nog altijd een aantal zaken die gerealiseerd moeten worden en het jaarlijkse onderhoud aan de molen vraagt ook de nodige financiële middelen.

Daarvoor blijft de Stichting zich inzetten en blijven ze de steun nodig hebben van een ieder die Korenmolen De Regt een warm hart toedraagt.