Ab Boer, gediplomeerd molenaar

Ab geslaagdOp 10 oktober is Ab Boer geslaagd voor zijn molenaarsexamen. Dit examen wordt afgenomen door het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ab is één van de initiatiefnemers tot restauratie van de molen en ook bestuurslid van onze stichting.

Bestuur en vrijwilligers feliciteren Ab van harte met dit diploma.